中药材通

灵猫香

中药材

中药材灵猫香为灵猫科动物大灵猫Viverra zibetha Linnaeus、小灵猫Viverricula indica Desmarest香腺囊中的分泌物。大灵猫分布于我国秦岭和长江流域以南及西藏等地;小灵猫分布于我国淮河流域、长江流域、珠江流域以及福建、中国台湾省、湖南、海南、云南、西藏等地。具有行气,活血,安神,止痛的功效。主治心腹卒痛,梦寐不安,疝痛,骨折疼痛。

灵猫香入药部位

香腺囊中的分泌物。

灵猫香性味

味辛,性温。

灵猫香归经

归心、肝经。

灵猫香功效

行气,活血,安神,止痛。

灵猫香主治

心腹卒痛,梦寐不安,疝痛,骨折疼痛。

灵猫香用法用量

内服:将本品做成丸剂或者散剂使用、散,每次0.3-1g。如果只是外用的,取适量本品,将药材磨成粉末状,加水调成糊状,涂抹与患处。

灵猫香采集加工

灵猫经常在笼舍四壁摩擦,分泌出具有香味的油质膏,春季发情时泌香量最大。且泌香量大小与动物体形大小、香囊大小。身体健康状况和饲料中蛋白质含量有关。初泌的香青为黄白色,经氧化而色泽变深,最后形成褐色。初香带有腥臊味,日渐淡化。取香有三种方式:一为“刮香”。即是将灵猫隔离,然后用竹刀将抹在木质上的香膏刮下,每隔23d取1次。二为“挤香”,将灵猫渡入取香笼中,人工予以保定,拉起尾巴,紧握后肢,擦洗外阴部,扳开香囊开口,用手捏住囊后部,轻轻挤压,油质状香膏即可自然泌出,及时收集。取香后要在外阴部涂抹甘油,遇有充血现象可抹抗生素或磺胺软膏,防止发炎。三为“割囊取香”(即杀猫取香)。人工养殖的灵猫有的冬季取皮或意外伤亡,即可割下香囊,而后将香囊阴干或烘干,或将香囊中的香膏挖出,这种香一般称为“死香”。

灵猫香形态特征

大灵猫,又名类《山海经》,文狸《楚辞》,灵狸(杨孚《异物志》),灵猫《本草拾遗》,香狸《酉阳杂俎》,香猫《丹铅杂录》,山狸《坤舆图说》,九节狸、九江狸、五间狸、送屎狸、五寸斑、七支狸、青鬃、禾狸《中国动物药志》。大小与家犬相似,体长60-80厘米,体重6-10kg。吻部略尖,四肢较短,尾长过体长之半。体毛粗硬,尾毛柔软致密。雌雄体于肛门与外生殖器间均有发达的外分泌腺(香腺囊)。腺口有一突出的片状薄瓣,可启闭。体毛浅灰棕色,并点缀有不甚规则的黑褐色斑纹;头、额、唇均为灰白色;沿中央从头后直到尾基部,有一条黑色的鬣毛纵纹;四肢黑褐色;尾有黑白相间的闭锁色环,白窄黑宽。

小灵猫,又名笔猫、斑灵猫、麝猫、七间狸、乌脚狸、包公狸、果子狸《中国药用动物志》。体形小于大灵猫,个体几与家猫相近,体长40-60厘米,体重24kg。耳短宽,双耳前缘甚为靠近;前额较窄;尾长约为头及体长的1/3;背部无黑色鬣毛带纹。香囊不如大灵猫发达,但仍能分泌灵猫香。体毛为深灰棕色。背中与两侧的5条棕黑色带纹较为明显,其体两侧带纹下方具有大小不等的黑纵列斑点;尾有68个黑色环,其间隔有灰白色环;尾尖为灰白色。

灵猫香生长环境

大灵猫:生活于丘陵山地的树林或灌木丛地带。夜行性,杂食,但以动物性食料为主。分布于我国秦岭和长江流域以南及西藏等地。为国家二级保护动物,禁止滥捕。

小灵猫:栖息于多树的山地、灌丛、草丛等地。昼伏夜出,杂食。分布于我国淮河流域、长江流域、珠江流域以及福建、中国台湾省、湖南、海南、云南、西藏等地。为国家二级保护动物,禁止滥捕。

灵猫香鉴别

药材性状:鲜品为蜂蜜样的稠厚液,白色或黄白色,经久则色泽渐变,由黄色变成褐色,质稠呈软膏状。气香似麝香而浊,味味道较苦。

取灵猫香放在于手掌中,搓之成团,染手;取灵猫香少量,用火点之,则燃烧而发明焰;将灵猫香投入水中,不溶。

以气浓、色白或淡黄、匀布纸上无粒者为佳。

灵猫香药理作用

1.抗炎作用

2.镇痛作用

3.对中枢的作用:有兴奋作用。

4.对子宫的作用:有兴奋作用。

灵猫香相关论述

《本草图经》记载:“香狸,人以作脍,生若北地狐生法,其气甚香,微有麝气。”

《纲目》记载:“按段成式言,香狸有四外肾,则自能牝牡者,或由此也。刘郁《西使记》云:黑契丹出香狸,文似土豹,其肉可食,粪溺皆香如麝气。杨慎《丹铅录》云:予在大理府见香猫如狸,其文如金钱豹。此即《楚辞》所谓乘赤豹兮载文狸,王逸注为神狸者也。《南山经》所谓:亶爰之山有兽焉,状如狸而有髦,其名曰类,自为牝牡,食者不妒。《列子》亦云:亶爰之兽,自孕而生,曰类。疑即此物也。又《星禽真形图》,心月狐有牝牡两体,其神狸乎?珍按:刘杨二说与《异物志》所说相合,则类即灵狸无疑矣,类、狸字音亦相近也。”

《本草拾遗》记载:“辛,温,无毒。”

《广西药用植物》记载:“性温,味辛、味道较苦。”

《本草拾遗》记载:“主中恶,鬼气,飞尸,蛊毒,心腹卒痛,狂邪鬼神,功似麝。”

《广西药用植物》记载:“宣窍,行气,止痛。”

《中国动物药》记载:“治疝痛及骨折疼痛。”

《常见药用动物》记载:“辟秽。”

编辑:追逐我的明天

上一篇:火秧竻

下一篇:滇藁本

药材百科